Kotlin ile Kalanı Bulmak

Kotlin dili ile programcılık becerinizi geliştirmek için örnek problemleri çözmeye devam edilim. Bu yazıda ele alacağımız problem ve kodları aşağıdaki gibidir.

Problem

Verilen iki sayı bölündüğünde kalanı bulan programı yazınız.

Giriş

Kullanıcı T sayısını girer. Bu kalanı bul işleminin kaç kez yapılacağını belirliyor. Toplam T satır işlem yapılacak ve her satırda A ve B tamsayıları girilecektir.

Çıkış

A, B ile bölündüğünde kalanı bulunuz.

Örnek

Giriş
2

12 15
100 40

Çıkış
12
20

fun readLn() = readLine()!!
fun readArr() = readLn().split(" ")
fun readToInt() = readArr().map { it.toInt() }
fun main() {
  var T=readLn().toInt()
  repeat(T) {
    val(A,B) = readToInt()
    println("${A%B}")
  }
}
Kotlin ile kalaını bul ekran çıktısı

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.