Problem Verilen iki sayı bölündüğünde kalanı bulan programı yazınız. Giriş Kullanıcı T sayısını girer. Bu kalanı bul işleminin kaç kez yapılacağını belirliyor. Toplam T satır işlem yapılacak ve her satırda A ve B tamsayıları girilecektir. Çıkış A, B ile bölündüğünde kalanı...