Ekran Tasarımı ( Linear Layout – Mobil Uygulamalar Dersi)

Linear Layout: Uygulamaya eklenen kontrollerin yatay veya dikey olarak hizalanmasını sağlayan düzenlerdir. Bu düzende kontroller ya yatay olarak hizalanır ya da dikey olarak hizalanır. Bu düzene eklenen kontrollerin hangi yönde hizalanacağı android:orientation özelliği ile belirlenir. Belirlenen yöne doğru kontroller arta arda dizilir. (Android Programlama ve Uygulama Rehberi isimli kitabımın 6.Bölümü olan User Interface (Kullanıcı Ara yüzü) kısmından alınmıştır. )

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="8dp"
  android:layout_margin="8dp">


  <Button
    android:id="@+id/btn1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Buton 1" />


  <Button
    android:id="@+id/btn2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Buton 2" />


  <Button
    android:id="@+id/btn3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Buton 3" />
</LinearLayout>

Orientation değeri vertical olduğu zaman sağdaki gibi bir tasarım oluşturulur. Bu değeri horizontal olarak güncellediğimizde soldaki gibi bir tasarım meydana gelir.

Bu çalışma ile birlikte bilinmesi gereken bazı temel kavramlar daha var. Bunlara kısaca değinmek istiyorum. Kodu incelerseniz, bazı ifadelerin koyu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bunları tek tek açıklayalım.

ID Kavramı

Java koduyla kontrollere erişebilmek için her bir kontrole bir ID yani kimlik bilgisi verilmelidir. ID kavram olarak, herhangi bir kontrol ile ilişkilendirilmiş olan tamsayı kimliğidir. Bir ağaç gibi tasarlanmış arayüz elemanlarına erişebilmek için kullanılır. Uygulama derlendiği zaman, kimlik bilgisi bir tamsayı referansına dönüştürülür. Fakat kimlik bilgisi “id” etiketi kullanılarak “string” bir veri olarak atanır. “id” etiketi tüm görünümler için ortak bir niteliktir. En sık kullanılacak olan niteliklerden birisidir. Söz dizimi aşağıdaki gibidir.

android:id=”@+id/btnGonder”

“@” simgesi, XML dosyasından herhangi bir kaynak dosyasına atıfta bulunduğunuz zaman mutlaka kullanılması gereken bir simgedir. “+” plus işareti, ilk kez bir kaynak kimliği tanımlanacaksa kullanılır. Bu işaret ile yeni bir kaynak ismi oluşturulmasını ve kaynaklara(R dosyasına) eklenmesini ifade etmiş oluruz. Yukarıda verilen buton nesnesinin ID yani kimlik değeri “btngonder” olarak belirlenmiştir. ID yani kimlik bilgisinin en önemli kullanım alanı, Java kodundan bu kontrollere erişebilmektir. Bu buton kontrolüne erişebilmek için aşağıdaki kodu kullanırız.


Button btnGonder = (Button) findViewById(R.id. btngonder);

Padding ve Margin

Bu iki özellik sık sık kullanacağımız özniteliklerdir. Bu iki kavram görünüşte karmaşık olmasına rağmen aslında o kadar da karmaşık değildir. Görsel tasarımın olduğu birçok platformda bu iki özellik kullanılmaktadır. CSS ile uğraşanların özellikle çok başvurduğu ve kullandığı iki özelliktir.

Padding özelliği içerik ve görünüm arasındaki mesafeyi ayarlarken, margin özelliği de görünümün içinde bulunduğu alana olan mesafesini ayarlamaktadır.

<Button
  android:id="@+id/button"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:layout_margin="15dp"
  android:padding="25dp"
  android:text="Merhaba" />

Sonraki çalışmada görüşmek üzere…