Kotlin ile Array(Dizi) Oluşturma Yöntemleri #2

Kotlin ile Veri Yapıları ve Algoritmalar yazı dizimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu başlık altında dizi oluşturma yöntemlerinden ikincisini ele alacağız. Bir önceki makalede Array ile dizi oluşturmayı gösterdik. Şimdi ise ArrayList ile dizi oluşturmayı ele alacağız. Hazırsanız başlayabiliriz.

Array ile ArrayList dizi oluşturmak için kullanılır. Bununla beraber ArrayList sınıfının bazı avantajları var. ArrayList ile oluşturulan dizinin eleman sayısını önceden belirtmek zorunda değiliz. Dizinin boyutu dinamik olarak belirlenir. Bu yönüyle ArrayList çok avantajlıdır. Bir diğer fark da, diziye eleman eklemek için add() , güncelleme yapmak için set(), dizi elemanlarına erişmek için get() metotlarını da kullanabiliriz.

Şimdi örnek bir uygulama üzerinde ArrayList ile dizi oluşturalım.

fun main(args: Array<String>) {

  /*ArrayList ile çalışırken dizi tipi mutlaka 
  belirtilmelidir.*/
  var name = ArrayList<String>()

  /*ArrayList dizisine eleman eklemek için add() metodu 
  kullanılır.*/
  name.add("musa")
  name.add("kadir")
  name.add("mahmut")
 

  /*ArrayList ile oluşturulan dizideki elemanlara erişmek 
  için get metodu kullanılır. get metodu index bilgisi ile 
  kullanılır. Aşağıda dizinin ilk elemanına (sıfır index 
  numarasına sahip) erişmek için get metodu index numarası 
  ile kullanılmıştır.*/
  print("name[0]:"+name.get(0))

}
get ile dizi elemanına erişmek

Ekran çıktısında ilk elemanın yazıldığı görülmektedir.

ArrayList ile dizinin elemanlarını güncellemek için set metodu kullanılır. Bu metot ile index numarası belirtilen elemanın içeriği güncellenir.

fun main(args: Array<String>) {
  var name = ArrayList<String>()
  name.add("musa")
  name.add("kadir")
  name.add("mahmut")

  /*set ile index numarası belirtilen dizi elemanı
  güncellenebilir.*/
  name.set(0,"ali")

  print("name[0]:"+name[0])
}

Dizinin ilk elemanı set metodu ile güncellenir. Böylece ekran çıktısında musa yerine ali değeri okunur.

set ile dizi elemanını güncellemek

ArrayList ile tanımladığımız dizinin tüm elemanlarını yazdırmak için her zaman olduğu gibi for döngüsünü kullanabiliriz. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.

fun main(args: Array<String>) {
  
  var name = ArrayList<String>()

  
  name.add("musa")
  name.add("kadir")
  name.add("mahmut")
  
  println("Dizi Elemanları")
  /*in operatörü ile dizinin elemanları tek tek str 
  değişkenine atanıp println() ile ekrana yazılır.*/
  for (str in name){
    println(str)
  }
}

Görüleceği üzere for döngüsü ile çok pratik bir şekilde dizideki elemanları ekrana yazabiliriz.

for ile dizi elemanlarına erişmek

Son olarak ArrayList ile oluşturulan bir dizide arama yapabiliriz. Bunun için contains() metodunu kullanmalıyız. Bu metot ihtiyaç duyulduğunda gerçekten çok faydalı bir metottur.

Uygulama kodunu aşağıdaki gibi güncelleyelim.

fun main(args: Array<String>) {

  var name = ArrayList<String>()

  
  name.add("musa")
  name.add("kadir")
  name.add("mahmut")

  /*name dizisinde kadir isminin olup olmadığı contains ile 
  tespit edilir. Değer bulunuyorsa true, bulunmuyorsa false 
  döner.*/
  if (name.contains("kadir")){
    println("kadir dizide bulunuyor")
  }else{
    println("kadir dizide bulunmuyor")
  }
}

Kadir değeri dizide bulunduğu için ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

contains ile dizi içinde arama yapmak

Kotlin dilinde dizi oluşturma işlemlerine arrayOf() jenerik metodunu kullanarak daha sonra devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.