PHP Syntax Kuralları

PHP kodları server yani sunucu üzerinde icra edilir. İcra edilen kodların sonucu ise browser yani tarayıcıda HTML kodları halinde kullanıcıya gösterilir. PHP kodlarını, HTML etiketleri arasına herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Ancak bu kodların <?php ve ?> arasında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.


<?php
  //PHP kodları buraya yazılmalıdır.
?>

PHP kodlarının yazıldığı dosyaların uzantısı .php olmalıdır. PHP dosyaları, HTML etiketlerinden ve PHP kodlarından meydana gelmektedir.

Örnek olarak verilecek en basit PHP kodu aşağıdaki gibidir. Burada ekrana Merhaba Dünya yazan echo komutu bulunmaktadır.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>İlk PHP sayfası</h1>

<?php
echo"Merhaba Dünya!";
?>
</body>
</html>

PHP ifadelerinin ; karakteri ile bitmesine dikkat ediniz.

Comment(Yorum) Ekleme

Comment yani yorum, PHP kodunda yer alan, programın bir parçası olmayan ve bundan dolayı okunmayan satırlardır. Tek amacı, yazılan kod veya kod satırının amacının ne olduğunu açıklamaktır. Herhangi biri bu şekilde yazılan kodun amacını kolaylıkla öğrenip kod üzerinde değişiklikler yapabilir. Ayrıca yazdığınız bir projenin kodlarını daha sonra incelemek istediğinizde sizlere kolaylık sağlamaktır.

Yorumlar, kodu yeniden yazdığınızda veya incelediğinizde ne düşündüğünüzü sizlere kolaylıkla hatırlatabilir. Günümüzde, programcıların çoğu birkaç yıl sonra yazdığı proje veya kodu yeniden incelemek zorunda kalabiliyor. Yorum satırları bu gibi durumlarda işinizi oldukça kolaylaştırmaktadır.

PHP’de yorum  eklemek için birkaç yöntem sunulmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// Tek satır olan açıklamalar için

# Tek satır olan açıklamalar için

/*
Birden fazla satırdan oluşan yorumlar için
*/

?>

</body>
</html>

Yukarıda tek satırlı yorum veya açıklamalar için // ve # karakterleri kullanılırken, birden fazla satırdan oluşan yorumlar için /* */ kullanılmıştır.

Yorumların, programın bir parçası olmadığından ve okunmayan satırlar olduğundan bahsettik. Bunu örnek bir uygulama üzerinde görmekte yarar var.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php

$x = 1/* + 9 */+2;
echo $x;


?>
</body>
</html>

Yukarıda verilen PHP kodunun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Sonucun 3 olması oldukça dikkat çekici. Çünkü toplama işleminde bulunan “+9” ifadesi burada açıklama satırı olarak eklendiği için herhangi bir işleme tabi tutulmadan toplama işlemi yapılarak 3 sonucu elde edilmiştir. Yani sadece 1 ve 2 değerleri toplanmıştır.

PHP kodunu aşağıdaki gibi değiştirelim.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php

$x = 1 + 9 +2;
echo $x;


?>
</body>
</html>

Son değişiklik ile birlikte 9 değeri yorum olmadığı için toplama işlemine eklenip sonucu değiştirmiştir. Bu uygulama ile yorumların ne demek olduğu daha net olarak görülmektedir.

Case Sensitivity(Büyük/Küçük Harf Duyarlılığı)

PHP ile gelen tüm anahtar kelimeler (echo, while, if v.b.) küçük/büyük harfe duyarlı değildir. Örneğin aşağıda verilen uygulamada her üç echo komutunun kullanılması bir sorun yaratmayacaktır.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "Merhaba Dünya!<br>";
ECHO "Case<br>";
EcHo "Sensitivity<br>";
?>

</body>
</html>

 

Yukarıda görüleceği üzere echo komutunun farklı yazılması herhangi bir hataya sebep olmadı. Bu PHP ile gelen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Böylece bu dili öğrenmek daha kolay bir hal almaktadır.

Yeri gelmişken daha sonraki bölümde ele alacağımız değişkenler için büyük/küçük harf duyarlılığı bulunmaktadır. Değişkenler ile çalışırken buna kesinlikle dikkat etmekte yarar var.

Örneğin aşağıda verilen PHP kodu 1 ve 3. satırlarda hata verecektir.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$age = "25";
echo "Yaş " . $AGE . "<br>";
echo "Yaş " . $age . "<br>";
echo "Yaş " . $Age . "<br>";
?>

</body>
</html>

 

Ekranda görüleceği üzere 1. ve 3. echo satırları hata vermiştir. Çünkü age, Age ve AGE ifadeleri tamamen birbirinden farklı olup büyük/küçük harf duyarlılığından dolayı hataya neden olmaktadır. Değişken kavramında bu konuya tekrar değineceğiz. Şimdilik bu kadar…