PHP Örnek Uygulamaları (Cevapları)

Merhaba arkadaşlar

Bu yazıda PHP Örnek Uygulamaları isimli makalede sizler için hazırladığım uygulamaların cevaplarını paylaşacağım. Umarım faydalı bir çalışma olur.

Soru 1) Hatayı Bulmak

Aşağıda verilen program kodundaki hatayı bulunuz. Daha sonra bu hatanın nasıl giderileceğini açıklayınız. (NOT: Buradaki hatayı gidermek için en az iki yöntem göstermeniz gerekiyor.)

<?php
$x=10;
$y=20;
$z=45;
function myTest() {
  echo $x+$y+$z;
}
myTest();
?>

Bu örnek uygulamada verilen hatayı iki farklı yöntem ile düzeltebiliriz:

1.Yöntem: $x, $y, $z isimli değişkenleri myTest() metodunda global olarak tanımlamak.

<?php
$x=10;
$y=20;
$z=45;
  function myTest() {
   global $x,$y,$z;
   echo $x+$y+$z;
 }
myTest();
?>

2.Yöntem: myTest() metodundan $x, $y ve $z isimli değişkenlere $GLOBALS ile erişim sağlamak.

<?php
$x=10;
$y=20;
$z=45;
 function myTest() {
    echo $GLOBALS['x']+$GLOBALS['y']+$GLOBALS['z'];
 }
myTest();
?>

Soru 2) Hatayı Bulmak

Aşağıda verilen program kodundaki hatayı bulunuz. Daha sonra bu hatanın nasıl giderileceğini açıklayınız. 

<?php
$x=10;
$y=20;
function myTest() {
$z=45;
}
myTest();
echo $x+$y+$z;
?>

Çözüm: $z isimli değişken myTest() içinde global anahtar ifadesi ile tanımlanarak hata giderilebilir.

<?php
$x=10;
$y=20;
 function myTest() {
   global $z;
   $z=45;
}
myTest();
echo $x+$y+$z;
?>

Soru 3) Ekran Çıktısı

Aşağıda verilen program kodunun ekran çıktısı ne olur?

<?php
$x=10;
$y=20;
$z=45;
 echo "$x + $y <br>";
 echo "($x + $y) <br>";
 echo "$x"."+". "$y <br>";
 echo "$x + $y=".($x+$y);
?>

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

Soru 4) Ekran Çıktısı

Aşağıda verilen kodun ekran çıktısı ne olur?

<?php
$name = "Mehmet";
echo($name);
$name = "Ahmet";
echo($name);
?>

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

Soru 5) Kod Yazmak

Aşağıda verilen bilgilere göre PHP kodunu yazınız.

 • name isminde String bir değişken tanımlayınız. Değişkene “Eyyup Can” değerini atayın.

 • age isminde Integer bir değişken tanımlayınız. Değişkene 18 değerini atayın.

 • pi isminde Float bir değişken tanımlayınız. Değişkene 3.14 değerini atayın.

 • names isminde bir Array tanımlayınız. Diziye “Cemil”,”Eyyüp”,”Mustafa”,”Muhammed”,”Ali” değerlerini atayın.

 • Son olarak tüm değişkenlerin değerlerini ve diziyi olduğu gibi ekrana yazdırınız.

Kodlar aşağıdaki gibidir.

 

<?php
//String, int, float, array
$name = "Eyyup Can"; 
echo $name."<br>";

$age = 18;
echo $age."<br>";

$pi = 3.14;
echo $pi."<br>"; 

$names = array("Cemil","Eyyüp","Mustafa","Muhammed","Ali");
echo $names."<br>";

?>

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

 

Soru 6) Kod Yazmak

İçerisinde “Cemil”,”Eyyüp”,”Mustafa”,”Muhammed”,”Ali” değerleri bulunan bir dizi tanımlayıp dizinin elemanlarını ekrana tek tek ve alt alta yazdıran PHP kodunu yazınız.

Kod

<?php 
$names = array("Cemil","Eyyüp","Mustafa","Muhammed","Ali");
echo($names[0]."<br>");
echo($names[1]."<br>");
echo($names[2]."<br>");
echo($names[3]."<br>");
echo($names[4]."<br>");

?>

Ekran Çıktısı

Soru 7) Kod Yazmak

Aşağıda verilen bilgilere göre PHP kodunu yazınız.

 • text isminde “Merhaba ben Cemil.” değerine sahip bir değişken tanımlayınız.

 • Değişkeni değerini ekrana yazınız.

 • Değişkende bulunan String verinin karakter sayısını hesaplayıp ekrana yazınız.

 • Değişkende bulunan String verinin kelime sayısını hesaplayıp ekrana yazınız.

 • Değişkende bulunan String veriyi tersten ekrana yazınız.

 • “Cemil” String ifadesinin ilk karakteri olan “C” karakterinin konum bilgisini bulup ekrana yazınız.

 • “Cemil” stringi yerine “Mustafa” yazan kodu yazınız.

Kod

 

<?php 

$text ="Merhaba ben Cemil.";

echo "$text<br>";
echo "Karakter Sayısı (veya uzunluk):".strlen($text)." karakter<br>";
echo "Kelime Sayısı :".str_word_count($text)." kelime<br>";
echo "Tersten :".strrev($text)."<br>";
echo "Cemil :".strpos($text,"Cemil")."<br>";
echo "Cemil yerine Mustafa :".str_replace("Cemil","Mustafa",$text)."<br>";
?>

 

Ekran Çıktısı

Soru 8) Kod Yazmak

Sayılardan oluşan bir dizi tanımlayıp dizide bulunan sayıları toplayıp sonucu ekrana yazdıran PHP kodunu yazınız. Dizi elemanları (12,45,33,56,2) olacaktır. 

Kod

<?php 
$sayilar = array(12,45,33,56,2);
$toplam = $sayilar[0]+$sayilar[1]+$sayilar[2]+$sayilar[3]+$sayilar[4];
echo($toplam);
?>

Ekran Çıktısı

Soru 9) Dizi Mantığını Kavramak

Aşağıda verilen dizi elemanlarından anlamlı bir cümle oluşturup ekrana yazan PHP kodunu yazınız.

$kelimeler = array(” araya”,” bir”,” sonucu”,” karakterlerin”,”String”, ” gelmesi”,” oluşur.”,”‘ler, “);

Kod

<?php
$kelimeler = array(" araya"," bir"," sonucu"," karakterlerin","String", " gelmesi"," oluşur.","'ler, ");
echo $kelimeler[4].$kelimeler[7].$kelimeler[3].$kelimeler[1].$kelimeler[0].$kelimeler[5].$kelimeler[2].$kelimeler[6];
?>

Ekran Çıktısı

Soru 10) Kod Yazmak

Aşağıdaki bilgilere göre PHP kodunu yazınız.

 • Amaç bir dairenin alan ve çevresini bulup ekrana yazmaktır.

 • Dairenin r yani yarıçapı 12

 • pi isminde bir sabit tanımlayınız ve bu sabite 3.14 değerini veriniz.

 • Dairenin alan formülü = pi * r * r

 • Dairenin çevre formülü = 2 * pi * r

 • Son olarak sonuçları ekrana yazdırınız.

Kod

<?php 
$r=12;
define("pi",3.14);
$alan = pi * $r * $r;
$cevre = 2 * pi * $r;
echo "Alan:$alan <br>";
echo "Çevre:$cevre <br>";
?>

Ekran Çıktısı