PHP Örnek Uygulamaları

Merhaba değerli dostalar

Bu başlık altında PHP Eğitimine Giriş ve PHP’de Constants (Sabitler) başlıklı yazılar ve bu ikisi arasında yayınladığım konular hakkında bazı örnek sorular hazırladım. Faydalı olması dileğiyle…

Soru 1) Hatayı Bulmak

Aşağıda verilen program kodundaki hatayı bulunuz. Daha sonra bu hatanın nasıl giderileceğini açıklayınız. (NOT: Buradaki hatayı gidermek için en az iki yöntem göstermeniz gerekiyor.)

<?php
$x=10;
$y=20;
$z=45;
function myTest() {
       echo $x+$y+$z;
}
myTest();
?>

Soru 2) Hatayı Bulmak

Aşağıda verilen program kodundaki hatayı bulunuz. Daha sonra bu hatanın nasıl giderileceğini açıklayınız. 

<?php
$x=10;
$y=20;
function myTest() {
       $z=45;
}
myTest();
echo $x+$y+$z;
?>

Soru 3) Ekran Çıktısı

Aşağıda verilen program kodunun ekran çıktısı ne olur?

<?php
$x=10;
$y=20;
$z=45;
 echo "$x + $y <br>";
 echo "($x + $y) <br>";
 echo "$x"."+". "$y <br>";
  echo "$x + $y=".($x+$y);
?>

Soru 4) Ekran Çıktısı

Aşağıda verilen kodun ekran çıktısı ne olur?

<?php
$name = "Mehmet";
echo($name);
$name = "Ahmet";
echo($name);
?>

Soru 5) Kod Yazmak

Aşağıda verilen bilgilere göre PHP kodunu yazınız.

 • name isminde String bir değişken tanımlayınız. Değişkene “Osman” değerini atayın.
 • age isminde Integer bir değişken tanımlayınız. Değişkene 18 değerini atayın.
 • pi isminde Float bir değişken tanımlayınız. Değişkene 3.14 değerini atayın.
 • names isminde bir Array tanımlayınız. Diziye “Cemil”,”Eyyüp”,”Mustafa”,”Muhammed”,”Ali” değerlerini atayın.
 • Son olarak tüm değişkenlerin değerlerini ve diziyi olduğu  gibi ekrana yazdırınız.

Soru 6) Kod Yazmak

İçerisinde “Cemil”,”Eyyüp”,”Mustafa”,”Muhammed”,”Ali” değerleri bulunan bir dizi tanımlayıp dizinin elemanlarını ekrana tek tek ve alt alta yazdıran PHP kodunu yazınız.

Soru 7) Kod Yazmak

Aşağıda verilen bilgilere göre PHP kodunu yazınız.

 • text isminde “Merhaba ben Cemil.” değerine sahip bir değişken tanımlayınız.
 • Değişkeni değerini ekrana yazınız.
 • Değişkende bulunan String verinin karakter sayısını hesaplayıp ekrana yazınız.
 • Değişkende bulunan String verinin kelime sayısını hesaplayıp ekrana yazınız.
 • Değişkende bulunan String veriyi tersten ekrana yazınız.
 • “Cemil” String ifadesinin ilk karakteri olan “C” karakterinin konum bilgisini bulup ekrana yazınız.
 • “Cemil” stringi yerine “Mustafa” yazan kodu yazınız.

Soru 8) Kod Yazmak

Sayılardan oluşan bir dizi tanımlayıp dizide bulunan sayıları toplayıp sonucu ekrana yazdıran PHP kodunu yazınız. Dizi elemanları (12,45,33,56,2) olacaktır. 

Soru 9) Dizi Mantığını Kavramak

Aşağıda verilen dizi elemanlarından anlamlı bir cümle oluşturup ekrana yazan PHP kodunu yazınız.

$kelimeler = array(” araya”,” bir”,” sonucu”,” karakterlerin”,”String”, ” gelmesi”,” oluşur.”,”‘ler, “);

Soru 10) Kod Yazmak

Aşağıdaki bilgilere göre PHP kodunu yazınız.

 • Amaç bir dairenin alan ve çevresini bulup ekrana yazmaktır.
 • Dairenin r yani yarıçapı 12
 • pi isminde bir sabit tanımlayınız ve bu sabite 3.14 değerini veriniz.
 • Dairenin alan formülü = pi * r * r
 • Dairenin çevre formülü = 2 * pi * r
 • Son olarak sonuçları ekrana yazdırınız.

Cevapları sonraki yazımda açıklamalı olarak vereceğim.