IoT Analytics (Analiz) Yaşam Döngüsü

IoT Analiz yaşam döngüsü, veriler ile çalışırken takip edilmesi gereken aşamaları içerir. Nesnelerin internetinde veriler üzerinde çalışarak işlem yapmak önemli olduğu için bu işlemlerin belirli aşamalara ayrılması önem arz etmektedir.

Analiz işlemi için takip edilmesi gereken aşamalar şunlardır.

  • Veri Toplama (Data Collection)
  • Veri Analizi (Data Analysis)
  • Veri Dağıtımı (Data Deployment)

IoT Veri analizi yaşam döngüsünde, öncelikle sensör veya çevre birimlerinden verileri alınır, alınan veriler analiz edilir ve kullanılacak forma dönüştürülür. Daha sonra oluşturulan veriler kontrol edilecek cihazlara dağıtılır. Bu adımları takip ettiğimizde buna IoT Analytics yaşam döngüsü denir.

Şimdi bu aşamaları tek tek açıklayalım.

Data Collection (Veri Toplama)

Bu aşamada sensör, eyleyici (actuators) veya konum gibi veriler çevre birimlerden toplanır. Toplanan verilerin kaynak ve format olarak doğrulanması işlemleri yapılır. Bu şekilde verilerin bütünlük, doğruluk ve tutarlılık bakımından geçerli olup olmadığı kontrol edilir.

Data Analysis (Veri Analizi)

Bu aşamada veri akışının yapılandırılması, verilerin depolanması ve nihayetinde kayıt edilmesi gibi temel işlemler yapılır. Ayrıca veri madenciliği, sınıflandırma, kümeleme ve kural belirleme gibi en önemli ve IoT için vazgeçilmez işlemler burada gerçekleşir. Bu teknikleri kullanarak ham verilerin uygulanabilir bilgiye dönüştürülmesi sağlanır.

Data Deployment (Veri Dağıtımı)

Bu aşamada daha önceki iki aşamada yapılan işlemlerden sonra elde edilen verilerin kullanılarak eylem dönüştürülmesi sağlanır. Ayrıca IoT verilerinin grafiksel olarak kullanıcıya gösterilmesi burada yapılır. Bunların dışında IoT ile elde edilen bilgilerin farklı uygulamalar arasında kullanılması da yine bu aşamada gerçekleşir.

Kaynak : IoT-Ignite ile Uçtan Uca Programlama Kitabım

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.