String veri tipinden bir önceki yazımızda bahsetmiştik. Burada String veri tipi için geliştirilen bazı temel metotlar hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle String nedir? String’ler, karakterlerden meydana gelen programcılık kavramlarından bir tanesidir. Örneğin; “Merhaba Dünya”, “Pazartesi”, “Adıyaman” v.b. ifadeler birer String’dir. String’ler...