Problem Verilen sayıları artan şekilde sıralamanız istenir. Giriş Kullanıcı t sayısını girer. Bu kaç adet pozitif sayının girileceğini belirtir. Toplam t satır işlem yapılacak ve her satırda n tamsayısı girilecektir. Çıkış Her satır için girilen sayıları artan şekilde sıralayınız. Örnek Giriş4...