Bu başlık altında Foto Dirençten gelen analog veriyi seri port ekranında nasıl okuyacağımızı göstereceğiz. Foto Direnç veya LDR (Light Dependent Resistor – Işığa Duyarlı Direnç) bir direnç tipidir. Foto Dirençler, ışığın şiddeti ile ters orantılı olarak direnci değişebilen pasif devre elemanlarıdır....