Echo ve Print Komutları

PHP ile ekran çıktısı almak için echo ve print komutları kullanılır. Ekran çıktısı için yaygın olarak echo komutu kullanılır. Ancak print komutu ile de ekran çıktısı üretebilirsiniz. Burada her iki komut hakkında sizlere bilgi vereceğiz.

Echo ve print komutları aynı işlemi yapmaktadır. Her iki komut arasındaki farklar şöyledir:

  • Echo komutu return olarak herhangi bir değer döndürmezken, print komutu dönüş olarak 1 değerini döndürür.
  • Echo komutu birden çok parametre alabilirken, print komutu tek bir paramtere ile çalışır.
  • Echo komutu print komutundan daha hızlıdır.

Echo Komutu

echo komutu aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

  • echo
  • echo()

Bu komut ile aşağıdaki gibi hem metinleri hem de HTML etiketlerini ekrana yazdırabiliriz.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
echo "<h3>PHP çok kolay!</h3>";
echo "Merhaba Dünya!<br>";
echo "Bu ", "cümle ", "oldukça ", "fazla ", "parametreden ", "meydana gelmektedir.";
?>

</body>
</html>

Uygulamanın ekran çıktısını incelerseniz, ilk echo komutunda bulunan <h1> etiketlerinin etkisini görebilirsiniz. İkinci echo komutu tek parametreden meydana geliyorken, son echo komutu çok sayıda parametreden meydana gelmektedir. Ayrıca burada kullandığımız <br> etiketi ile alt satırlara geçildiği görülmektedir.

Echo komutu ile metinleri ekrana yazabildiğimiz gibi değişkenleri de ekrana yazabiliriz.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$metin1 = "PHP Eğitimi";
$metin2 = "memetalisicak.com";
$sayi1 = 33;
$sayi2 = 56;

echo "<h1>" . $metin1 . "</h1>";
echo $metin2 . "'a Hoş Geldiniz!<br>";
echo $sayi1 + $sayi2;
?>

</body>
</html>

Görüleceği üzere değişkenleri echo komutu ile ekrana yazdırabiliriz.

Print Komutu

print komutu aşağıdaki şekillerde kullanılabilir:

  • print
  • print()

Echo komutunda olduğu gibi bu komut ile aşağıdaki gibi hem metinleri hem de HTML etiketlerini ekrana yazdırabiliriz.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print "<h3>PHP çok kolay!</h3>";
print "Merhaba Dünya!<br>";
print "Bu cümle oldukça fazla parametreden meydana gelmektedir.";
?>

</body>
</html>

Görüleceği üzere ekran çıktısında bir farklılık bulunmuyor. Ancak dikkat edilirse, son print komutunda echo komutundan farklı olarak çok sayıda parametre yerine tek bir parametre kullanılmıştır. Eğer son print komutunu aşağıdaki gibi güncellersek;


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print "Bu ", "cümle ", "oldukça ", "fazla ", "parametreden ", "meydana gelmektedir.";
?>

</body>
</html>

Böyle bir kullanımda aşağıdaki hata ile karşılaşırız.

Buradan görüleceği üzere print komutu tek bir parametre ile çalışır.

print komutu ile metinleri ekrana yazabildiğimiz gibi değişkenleri de ekrana yazabiliriz.


<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$metin1 = "PHP Eğitimi";
$metin2 = "memetalisicak.com";
$sayi1 = 33;
$sayi2 = 56;

print "<h1>" . $metin1 . "</h1>";
print $metin2 . "'a Hoş Geldiniz!<br>";
print $sayi1 + $sayi2;
?>

</body>
</html>

Görüleceği üzere değişkenleri print komutu ile ekrana yazdırabiliriz.