Kotlin ile Dizi Elemanlarının Tamamına Erişim Sağlamak

Kotlin ile dizide bulunan herhangi bir veriye erişim yöntemlerini gösterdik. Bu başlık altında bir dizide bulunan tüm elemanlara erişim sağlamayı ve üzerinde işlem yapmayı göstereceğiz. Yapacağımız işlem dizi elemanlarını ekrana yazmaktır.

İlk yöntem en basiti olup index bilgisi ile uğraşmadan verilere erişim sağlar. Örnek kod aşağıdaki gibidir.

fun main(args: Array<String>) {
  val colors = arrayOf("Red", "Green", "Blue","Yellow","Pink")
  for (clr in colors)
    println(clr)
}
İndex kullanmadan dizi elemanlarına erişim sağlamak

Eğer index bilgisini kullanarak dizideki tüm verilere erişmek isterseniz şu yöntemi tercih edebilirsiniz:

fun main(args: Array<String>) {
  val colors = arrayOf("Red", "Green", "Blue","Yellow","Pink")
  for (k in colors.indices)
    println(colors.get(k))
}

Bu yöntem aynı ekran çıktısını verecektir. Dikkat edilirse for döngüsünde dizinin index bilgilerine erişmek için indices anahtar ifadesi kullanılmıştır.

Eğer amacınız dizide bulunan herhangi bir verinin index bilgisine ve içeriğine erişmek ve bunları ekranda yazdırmak ise o zaman şu yöntemi tercih etmelisiniz:

fun main(args: Array<String>) {
  val colors = arrayOf("Red", "Green", "Blue","Yellow","Pink")
  for ((index,value) in colors.withIndex())
    println("$index -> $value")
}
İndex ve veri erişimi

Ekran çıktısına dikkat edilirse veri, index ile birlikte gösterilmiştir.

Son yöntemde ise forEach döngüsünü kullanarak dizinin elemanlarına erişim sağlayacağız. Bu çok özel bir döngü olup, metin dosyalarını okumak içinde kullanılır.

fun main(args: Array<String>) {
  val colors = arrayOf("Red", "Green", "Blue","Yellow","Pink")
  colors.forEach {
    println(" - -> $it")
  }
}

forEach döngüsü özel olup it anahtar ifadesi bu döngü ile birlikte kullanılmaktadır. Bu anahtar ifade dizideki her bir elemanı temsil eder.

forEach ile dizi elemanlarına erişim sağlamak

forEach döngüsü ile ilgili bir diğer örnek uygulama kitap çekilişi için geliştirdiğim uygulamadır. Kodu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz. Sonraki makalede çok boyutlu dizileri ele alacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın!

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.