Kotlin ile Dizi (Array) Oluşturma Yöntemleri #1

Veri yapıları için vereceğimiz ilk örnek şüphesiz dizilerdir. Bu başlık altında Kotlin dilini kullanarak Array yani dizi oluşturma yöntemlerini sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu aynı zamanda veri yapıları ve algoritmalara kod deneyimi olarak adım atacağımız ilk yazı olacaktır. Hazırsanız başlayabiliriz.

Array ile Dizi Oluşturmak

Kotlin de dizi oluşturmak için kullanmamız gereken temel sınıflardan bir tanesi Array sınıfıdır. Bu sınıf hem Java hem de Kotlin de dizi oluşturmak için kullanılır.

Örnek kod üzerinde nasıl kullanıldığını gösterelim.

fun main(args: Array<String>) {

  /*Array ile dizi tanımlamak için aşağıdaki yapıyı 
  kullanmalıyız. Dizinin eleman sayısı 5 olacaktır. Ayrıca 
  dizinin ilk değeri sıfırdır. Diziye sonradan yeni 
  elemanlar eklenebilir.*/
  val numbers = Array<Int>(5){0}

  /*Dizinin içeriğini yazdırıyoruz.*/
  println("Dizinin Elemanları")

  /*Dizinin ilk halini ekrana yazdırmak için for döngüsü 
  kullanılır.numbers.size dizinin eleman sayısını verir. 
  Burada index numaraları ile çalıştığımız için i 
  değişkenine sıfır ile 4 arasındaki değerleri vermeliyiz.*/
  for (i in 0..numbers.size-1){

    /*Dizi elemanları ekrana tek tek yazılır.*/
    println("numbers[$i]:"+numbers[i])
  }
}

Array ile dizi oluştururken belirli bir kullanım kalıbı var. Dizileri oluştururken buna göre hareket etmekte fayda var. Array ile oluşturulan dizinin yapısını aşağıdaki resimde net bir şekilde gösterelim.

Array ile Dizi Oluşturma Kriterleri

Array ile dizi tanımladığımızda yukarıda verilen şablona uymanız çok önemlidir. Özellikle bu sınıfta dizinin eleman sayısını önceden belirtmek gerekiyor. Bu şart aslında bir dezavantajdır. Ama Array ile çalışırken bu kurala kesinlikle uymakta fayda var.

Bu kodumuzda dizinin ilk değeri sıfır olduğu için dizinin 5 elemanı başlangıç için sıfır değerine sahiptir. Bu şekilde iken kodumuzun çıktısı aşağıdaki gibi olur.

Ekran çıktısı

Görüleceği üzere ekran çıktısında tüm elemanların sıfır olduğu görülür. İsterseniz şimdi de dizide bulunan bir elemanın içeriğini nasıl güncelleyebiliriz gösterelim.

fun main(args: Array<String>) {
  
  val numbers = Array<Int>(5) { 0 }

  /*Diyelim ki dizinin 3.elemanını güncellemek istiyoruz. Güncelleme 
  yapmak için aşağıdaki kodu yazmalıyız. numbers[2] ile 3.elemana 25 
  değeri atanır. Bu işlemden sonra sıfır silinir yerine 25 değeri 
  eklenir.*/
  numbers[2] = 25

  /*Dizinin içeriğini yazdırıyoruz.*/
  println("Dizinin Elemanları")

  
  for (i in 0..numbers.size - 1) {
    println("numbers[$i]:" + numbers[i])
  }
}

Bu değişiklikten sonra ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur.

Dizi elemanı güncelleme

Dizinin 3.elemanına değer atadıktan sonra dizinin RAM’deki görüntüsü aşağıdaki gibi olur.

Array veri yapısının RAM’deki görünümü

Bu yöntemde isterseniz Constructor yani kurucu metottan yararlanarak aşağıdaki gibi bir dizi oluşturabilirsiniz.

fun main(args: Array<String>) {

  val evenNumbers = Array(6, {x -> x * 2})

  for(n in evenNumbers)
    println(n)

}

Yukarıda verilen örnek uygulamada sıfırdan itibaren ilk 6 adet çift sayı için bir dizi oluşturulmuştur.

Array Constructor ile dizi oluşturmak

Kotlin dilinde dizi oluşturma işlemlerine ArrayList sınıfını kullanarak daha sonra devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.