Kotlin ile Array(Dizi) Oluşturma Yöntemleri #3

Kotlin ile Veri Yapıları ve Algoritmalar yazı dizimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu başlık altında dizi oluşturma yöntemlerinden üçüncüsünü ele alacağız. Bir önceki makalede ArrayList ile dizi oluşturmayı gösterdik. Şimdi ise arrayOf() jenerik metodu ile dizi oluşturmayı ele alacağız. Hazırsanız başlayabiliriz.

Dizi oluşturmak için arrayOf() yapısını kullanabiliriz. Bu yapı esasen koleksiyonlara benzer ancak kotlin.colletions alan adı altında verilmediği için resmi olarak bir koleksiyon değildir. Ancak normal dizi tanımlarından uzaklaşarak farklı veri tipleri ile çalışmayı desteklemektedir. Bu özelliği ile koleksiyonlara benzer.

arrayOf() yapısını örnek bir uygulamada gösterelim.


fun main(args: Array<String>) {
  /*arrayOf() ile pratik bir şekilde karma verilerden 
  oluşan diziler oluşturabiliriz. */
  var mix = arrayOf("Kotlin",17,'a',20.5,"Java") 
 
  println("mix[3]:"+mix[3])  
}
arrayOf() ile örnek bir dizi

Ekran çıktısında dizinin 4.elemanı ekrana yazılır.

arrayOf ile oluşturulan bir dizi üzerinde güncelleme yapabiliriz. Bunun için yukarıdaki kodu aşağıdaki gibi güncelleyelim.

fun main(args: Array<String>) {
  
  var mix = arrayOf("Kotlin",17,'a',20.5,"Java")

  /*dizinin 3.elemanını güncellemeden ekran yazdıralım*/
  println("mix[2]:"+mix[2])

  /*dizinin 3.elemanı 25 olarak güncellenir.*/
  mix[2] = 25

  println("mix[2]:"+mix[2])
}
arrayOf() ile oluşturulan bir dizinin 3.elemanını güncellemek

Ekran çıktısını incelediğimizde başlangıçta dizinin 3.elemanı ‘a’ karakteri iken güncelleme işleminden sonra 25 olarak değişmiştir.

Şimdi de dizi elemanlarını ekrana yazdırmak için for döngüsünü kullanalım.

fun main(args: Array<String>) {
  
  var mix = arrayOf("Kotlin",17,'a',20.5,"Java")

  /*size ile dizinin boyutu alınır.*/
  for (i in 0..mix.size-1){

    println("mix[$i]:"+mix[i])

  }
}

Size komutu ile dizinin boyutu alınır. Bu şekilde döngünün hangi aralıklar arasında olduğu tespit edilir. Burada index bilgisini kullanarak dizi elemanlarını ekrana yazdırmayı sağlarız.

for ile dizi elemanlarını ekrana yazdırmak

arrayOf() karma veriler ile çalışmayı desteklediği gibi tek tip veriler ile çalışmayı da destekler. Bu yönüyle dizilere benzeyen bu yapının aşağıdaki çeşitlerini kullanarak tek tip veriler ile çalışabiliriz.

MetotAçıklama
charArrayOf()Sadece Char tipinde verilerin olduğu diziler oluşturmak için kullanılır.
doubleArrayOf()Sadece Double tipinde verilerin olduğu diziler oluşturmak için kullanılır.
floatArrayOf()Sadece Float tipinde verilerin olduğu diziler oluşturmak için kullanılır.
intArrayOf()Sadece Int tipinde verilerin olduğu diziler oluşturmak için kullanılır.

Bu yapıları kullanarak tek tip verilerden meydana gelen diziler oluşturabiliriz.
Örnek bir uygulama aşağıdaki gibidir.

fun main(args: Array&lt;String&gt;) {  
  var numbers = intArrayOf(23,2,78,34)
  var characters = charArrayOf('*','*','f','x','3')
  var double = doubleArrayOf(23.6,45.9,2.45)
  var float = floatArrayOf(2.5f,6.999f,9.0009f)
}

Diziler ile çalışırken arrayOf metodunu kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu metot esnek yapısından dolayı dizi tanımlamada en çok kullanılan metottur.

Sonraki yazımızda dizi elemanlarına erişim yöntemlerini genel olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın!

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.