Intellij IDEA ile Kotlin Projesi Oluşturmak

Bir önceki yazıda Intellij IDEA programını kurmayı gösterdik. Kaldığımız yerden devam ederek ilk kotlin projemizi oluşturalım.

Yukarıda verilen resimde Create New Project seçeneğini tıklayınız.

Açılan sayfada sol menüde bulunan Kotlin sekmesini tıklayınız. Görüleceği üzere farklı proje tipleri bizlere gösterilir. Bizi ilgilendiren JVM | IDEA proje tipidir. Bunu seçip Next ile devam edelim.

Project Name alanına Hello World yazınız. Tabi istediğiniz bir proje ismi girebilirsiniz. İsterseniz Project location ile projenizin oluşturulacağı konumu belirleyebilirsiniz. Burada en önemli kısım Project SDK olan kısımdır. Burada kurduğunuz Java JDK 8’i seçtiğinizden emin olunuz yoksa projenizi oluşturamaz ve çalıştıramazsınız. Son olarak Finish ile projemizi oluşturalım.

Projemizin ekran görüntüsü yukarıdaki gibidir. Sol menüde proje dosyaları gösterilmektedir.

Sol tarafta bulunan src dosyasına sağ tuş ile açılan menüden Kotlin File/Class seçeneğini seçelim.

Açılan küçük panelden dosya ismini Home olarak giriniz ve File seçeneğini işaretleyip enter tuşuna basınız.

Oluşturduğunuz dosyaya yukarıda görülen kodları ekleyiniz. Kotlin dosyasını çalıştırmak için main metodunu dosyaya eklememiz gerekiyor. İlk komut olarak konsola Hello World yazmayı sağlayan println() komutunu ekledik. Run -> Run menüsünden ya da Shift + F10 ile projenizi çalıştırabilirsiniz.

Yukarıda görüleceği üzere oluşturduğumuz ilk projemiz başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi veri yapıları ve algoritmalar için kodlamaya başlayabiliriz.

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.