Algoritma Nedir?

Bir problemi çözmek için takip edilmesi gereken en uygun adımlar dizisine bilgisayar biliminde algoritma denir. Kotlin ile veri yapıları ve algoritmalar da kodlamaya geçmeden önce her programcının bilmesi gereken ilk konu algoritma mantığını kavramaktır. Teknik düzeyde bilgi vermeden önce algoritma kavramının ne olduğunu iyi anlamak gerekiyor. Şimdi örnek bir olay üzerinde algoritmanın ne olduğunu inceleyelim.

Öğretmenin bir miktar kalemle sınıfa girdiğini ve sizden bu kalemleri sınıf arkadaşlarınız arasında eşit bir şekilde paylaştırmak istediğini düşünelim. Bu problemi çözmek için muhtemelen aşağıdakine benzer bir yol izlersiniz:

 • Kalemleri say
 • Sınıftaki öğrencileri say
 • Her bir öğrenciye kaç kalem düşeceğini hesapla
 • Eşit sayıda dağıtım için öğrencileri sıraya diz
 • Kalem dağıtımına başla
 • Kalem alan öğrencileri ayrı bir gruba al

Yukarıda verilen problemi toplam 6 adımda çözdük. Bu adımlara programcılıkta algoritma denir. Siz farklı yollar ile bu problemi çözebilirsiniz ama asıl önemli olan bu işlemi yaparken problemin çözümünü adım adım yapmanızdır. Çünkü; algoritmalar bir problemin iyi bir şekilde tanımlanmış çözüm yollarıdır.

İyi Bir Algoritmanın Özellikleri

Bir algoritmanın kalitesini şunlar belirler;

 • Giriş/Çıkış verileri tam olarak belirlenmelidir.
 • Algoritmanın her adımı açık ve net olmalıdır.
 • Algoritma, o problemi çözmek için birçok farklı yöntem arasından seçilmiş en etkili çözüm yolu olmalıdır.
 • Bir algoritmada bilgisayar kodu olmamalıdır. Farklı dillerde kullanılabilecek şekilde yazılmalıdır.

Örnek Algoritmalar

Burada bazı algoritmalardan ve bunların Kotlin dilinde nasıl yazıldığına değineceğiz.

İki Sayının Toplamı

Kullanıcı klavyeden iki sayı girişi yapar. Program iki sayının toplamını hesaplayıp sonucu ekrana yazar.

 • Adım 1: Başla
 • Adım 2: num1, num2 ve sum değişkenlerini tanımla
 • Adım 3: num1 ve num2 için klavyeden veri oku
 • Adım 4: num1 ve num2 değerlerini topla ve sonucu sum değişkenine ata
 • Adım 5: sum’ı ekrana yaz
 • Adım 6: Bitir.
var num1: Int
var num2: Int
var sum: Int

num1 = readLine()!!.toInt()
num2 = readLine()!!.toInt()

sum = num1 + num2
println(sum)
İki sayının toplamı ekran çıktısı

Yaş Hesaplama

Kullanıcı doğum tarihini girdikten sonra program yaşını hesaplayıp ekrana yazar.

 • Adım 1: Başla
 • Adım 2: year, birth ve age değişkenlerini tanımla
 • Adım 3: year yani içinde bulunduğumuz yılı bul
 • Adım 4: birth yani doğum yılı için klavyeden veri oku
 • Adım 5: year değişkeninden birth değişkenini çıkar ve sonucu age değişkenine ata
 • Adım 6: yaş bilgisini ekrana yaz
 • Adım 7: Bitir.
import java.util.*

fun main() {

  var year: Int
  var birth: Int
  var age: Int

  year = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)
  birth = readLine()!!.toInt()

  age = year - birth
  println(age)

}
Yaş hesaplama ekran çıktısı

Algoritmalar hakkında bilmeniz gereken temel bilgiler bunlardır. Bu yazıda olmasını istediğiniz ve eksik gördüklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.