Kotlin ile İki Sayı Toplama

Kotlin dili ile programcılık becerinizi geliştirmek için örnek problemleri çözmeye devam edilim. Bu yazıda ele alacağımız problem ve kodları aşağıdaki gibidir.

Problem

Ramazan, sadece 12 yaşında olan dünyanın en genç programcısıdır. O programlama öğreniyor ve bugün ilk programını yazacak. Program oldukça basit olup verilen A ve B sayılarının toplamını ekrana yazdırmayı sağlıyor.

Giriş

Kullanıcı T sayısını girer. Bu toplama işleminin kaç kez yapılacağını belirliyor. Toplam T satır işlem yapılacak ve her satırda A ve B tamsayıları girilecektir.

1 ≤ T ≤ 1000

Çıkış

Her satır için girilen A ve B sayılarının toplamı ekrana yazılır. 1 ≤ A,B ≤ 10000

Örnek

Giriş

4

1 1
1 2
12 5
36 3

Çıkış

2
3
17
39

fun readLn() = readLine()!!
fun readArr() = readLn().split(" ")
fun readToInt() = readArr().map { it.toInt() }

fun main() {

  var T=readLn().toInt()

  repeat(T) {
    val(A,B) = readToInt()
    println("${A+B}")
  }
}
Kotlin ile iki sayının toplamı ekran çıktısı

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.