Kotlin ile Faktöriyel Hesabı

Kotlin dili ile programcılık becerinizi geliştirmek için örnek problemleri çözmeye devam edilim. Bu yazıda ele alacağımız problem ve kodları aşağıdaki gibidir.

Problem

Sizden bazı küçük pozitif tamsayıların faktörlerini hesaplamanız istenir.

Giriş

Kullanıcı t sayısını girer. Bu faktöriyel işleminin kaç kez yapılacağını belirtir. Toplam t satır işlem yapılacak ve her satırda n tamsayısı girilecektir.

1 ≤ t ≤ 100
1 ≤ n ≤ 100

Çıkış

Her satır için girilen n sayısının faktöriyeli (n!) ekrana yazılır.

Örnek

Giriş

3

5
6
10

Çıkış

120
720
3628800

fun readLn() = readLine()!!

fun main() {
  var t = readLn().toInt()

  repeat(t) {
    var f = 1
    var n = readLn().toInt()
    for (i in 1..n) f *= i
    println(f)
  }
}
Kotlin ile Faktöriyel Hesabı Uygulaması Ekran Çıktısı

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.