Kotlin ile Dizi Elemanlarını Sıralama

Kotlin dili ile programcılık becerinizi geliştirmek için örnek problemleri çözmeye devam edilim. Bu yazıda ele alacağımız problem ve kodları aşağıdaki gibidir.

Problem

Verilen sayıları artan şekilde sıralamanız istenir.

Giriş

Kullanıcı t sayısını girer. Bu kaç adet pozitif sayının girileceğini belirtir. Toplam t satır işlem yapılacak ve her satırda n tamsayısı girilecektir.

Çıkış

Her satır için girilen sayıları artan şekilde sıralayınız.

Örnek

Giriş
4

5
8
12
1

Çıkış

1
5
8
12

fun readLn() = readLine()!!

fun main() {
  var t = readLn().toInt()
  var numbers = arrayListOf<Int>()
  repeat(t) {

    var n = readLn().toInt()
    numbers.add(n)

  }
  numbers.sort()
  for (i in numbers) println(i)
}
Kotlin ile dizi elemanlarını sıralama uygulaması ekran çıktısı

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.