Kotlin ile Basamak Toplama

Kotlin dili ile programcılık becerinizi geliştirmek için örnek problemleri çözmeye devam edilim. Bu yazıda ele alacağımız problem ve kodları aşağıdaki gibidir.

Problem

Kullanıcıdan bir sayı istemek ve girilen sayının basamaklarını toplayıp sonucu ekrana yazmak.

Giriş

Kullanıcı t sayısını girer. Bu kaç adet pozitif sayının girileceğini belirtir. Toplam t satır işlem yapılacak ve her satırda n tamsayısı girilecektir.

Çıkış

Her satır için girilen sayıların basamakları toplamını bulup ekrana yazınız.

Örnek

Giriş
2

12
23

Çıkış

3
5

fun readLn() = readLine()!!
fun main() {
  var t = readLn().toInt()
  repeat(t) {
    var n = readLn().toInt()
    var total: Int = 0
    while (n > 0) {
      total += n % 10
      n = n / 10
    }
    println(total)
  }
}
Kotlin ile basamak toplama ekran çıktısı

Bildiğiniz üzere programcılık bir yol ve yöntem tarzından ibarettir. Yani bir problemin bir değil birden çok çözümü olabilir. Örnek olması bakımından isterseniz bu problemi aşağıdaki kodlar yardımıyla da çözebilirsiniz.

fun readLn() = readLine()!!
fun main() {
  var t = readLn().toInt()
  repeat(t) {
    var n = readLn()
    var total: Int = 0
    for (i in n) {
      total += i.toString().toInt()
    }
    println(total)
  }
}

Bu kodu kullandığınız zaman aynı sonucu verdiğini rahatlıkla görebilirsiniz.

**Bana en büyük desteğiniz yazılarıma yorum yapmanız ve paylaşmanızdır.