setup() ve loop() Metotları

Kodlarımızı yazacağımı alanı aşağıda görebilirsiniz. Editör içinde görüleceği üzere setup() ve loop() olmak üzere tane metot yer almaktadır. Bu metotlar otomatik olarak eklenen metotlardır. Arduino kodlarını yazarken özellikle kullanacağımız metotlar bunlardır.

Bu metotların görevlerinden kısaca bahsetmekte fayda var:

  • setup(): Arduino kartı ilk açıldığı zaman çalıştıracağımız kodları bu metot içinde yazarız. Burada bulunan kodlar, Arduino ilk başladığı zaman ve yalnız bir kez icra edilir. Özellikle uygulama öncesi ihtiyaç duyulan yapılandırmalar bu blok içinde belirtilir. Örneğin Arduino üzerinde yer alan pin veya pinlerin yapılandırma işlemlerini (Giriş veya Çıkış olarak ayarlamak) yapmak gibi. Ayrıca isminden anlaşılacağı üzere proje için ilk kurulum işlemleri burada yapılır.
  • loop(): Projemiz için ihtiyacımız olan temel kodları yazacağımı metodumuzdur. Bu metot, setup() metodundan hemen sonra başlar ve Arduino açık olduğu sürece sürekli çalışmaya devam eder. Uygulama için yazacağımız ve sensörlerden sürekli olarak veri almayı veya diğer elektronik bileşenlere veri göndermeyi sağlayan temel kodların bu metot içinde yazılması gerekiyor. Ayrıca isminden anlaşılacağı üzere bu bir döngüdür ve cihaz açık olduğu sürece sürekli çalışır.

Aşağıdaki videoyu izleyerek burada anlatılanları pekiştirebilirsiniz.