İlk Uygulama: Arduino ve Bilgisayar Arasında Seri İletişim

Arduino UNO geliştirme kartını bilgisayarımıza bağladıktan ve Arduino IDE ortamında yapılması gereken işlemleri yaptıktan sonra ilk uygulamamızı geliştirebiliriz. İlk uygulamada, Arduino kartımızın bilgisayara seri port üzerinden veri göndermesi sağlanacaktır.

Örnek kodumuz aşağıdaki gibidir.

//i değişkenimizin ilk değeri 1 olacak
int i=1;

void setup() {

  /*Serial.begin(): Seri iletişim için veri hızını saniye başına bit 
  olarak ayarlar. Buna baud denir. Burada saniyede gönderilecek bit sayısı 
  9600 bittir.*/
  Serial.begin(9600);

}

void loop() {

  /*Serial.println(): Seri port ekranına verileri yazıp bir alt satıra 
  geçmeyi sağlar.*/
  Serial.println(i);

  //değişkenimiz döngü her çalıştığında bir artar.
  i++;

  /*delay(): Programın belirtilen saniye kadar duraklatılması sağlanır.
  Parametre olarak milisaniye verilir. 1000ms 1 saniyedir.*/
  delay(500);
}

 

Yukarıda verilen kodu kartımıza yükledikten sonra Seri Port Ekranında aşağıdaki sonuç veya sonuçları okuruz.

Aşağıdaki videoyu izleyerek burada anlatılanları pekiştirebilirsiniz.